Τρέμε τον ηθικό θάνατο!
Είναι τρομερότερος του φυσικού,
η ανάσταση των ζωντανών είναι έργο πολύ μεγαλύτερο
από την ανάσταση των νεκρών
και ο Χριστός αν δοξάστηκε είναι για το πρώτο!!!

Advertisements