μην εμπιστεύεσαι την όραση του ανθρώπου

σπάνια αντιλαμβάνεται όπως βλέπει

συνήθως βλέπει όπως αντιλαμβάνεται!