Το φως λάμπει λόγω του ήλιου και μας έρχεται
δεν
προσπαθεί ποτέ να έρθει απο μόνο του!