μόνο η αγάπη πάντα σε φτάνει

εκεί που θέλεις να φτάσεις…