Από τα πιό ιερά δέντρο για τις νεράιδες
σ’αυτό κατοικεί η Δρυάδα η νεράιδα της βελανιδιάς
και η φυλή της μικρά ξωτικά
που λέγονται «βελανιδοπαίδια» .
Αν ποτέ βρεθείτε στο δάσος και τα συναντήσετε
αν σας προσφέρουν τον καρπό του δέντρου (βελανίδια)
για να τα φάτε μη το κάνετε! είναι δηλητηριασμένα!

Η μυθολογία μας αυτές τις νεράιδες τις ονομάζει
Δρυάδες ή Αμαδρυάδες είναι Νύμφες των δασών.
Γεννιούνται μαζί με τις δρυς,
από όπου παίρνουν και το όνομά τους (άμα + δρυς),
μεγαλώνουν μαζί με τις δρυς και πεθαίνουν μαζί τους,
πίστευαν ότι όποιος προστατεύει και περιποιείται τις δρυς
κάνει πράξη ιερή και έχει την ευλογία των Νυμφών.
Αντίθετα, όταν κόβεται ή καταστρέφεται ένα δέντρο,
η Νύμφη του δέντρου πηγαίνει σε ένα άλλο
και από εκεί τιμωρεί τον αίτιο της καταστροφής.

Πολλές φορές όμως η Νύμφη προτιμά να γυρίζει
μέσα στο δάσος χωρίς να θέλει να κατοικίσει σε άλλο δέντρο
και τότε αυτήν την ονομάζανε Δρυάς.
Από την εικασία αυτή γεννήθηκε και η διαχωρισμός
ανάμεσα στις Δρυάδες και Αμαδρυάδες.
Οι Δρυάδες είναι περιπλανώμενες Νύμφες,
ενώ οι Αμαδρυάδες ζουν μαζί με το δέντρο
και αποτελούν την ψυχή του.
Advertisements