14 μύες του προσώπου

λειτουργούν για να μας δώσουν ένα χαμόγελο…

άντε λοιπόν ας τους ενεργοποιήσουμε!

ας τους λυγίσουμε αυτούς τους μύες

έστω και για λίγο!