Είμαι ένα καράβι που δεν πιάνει ποτέ λιμάνι και ταξιδεύει μόνιμα.
 Γιατί όσα καράβια βρίσκουν τον προορισμό τους,
εκεί που σταματάνε,
   σ α π ί ζ ο υ ν…!!!

 ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ