Αν ήταν να ξαναρχίσω
και να ξαναζήσω την ζωή μου
θα σε συναντούσα χωρίς να σε αναζητήσω!

 .

.