Αλεεεέκο… έχω ευχάριστα νέα από την Αιγιαλεία

 

η φωτιά είναι υπό έλεγχο σε λίγες ώρες θα σβήσει

δεν έχει τι άλλο να κάψει!

 

Βλέπετε στην αεροφωτογραφία το Διακοφτό;

 

και πίσω του τα βουνά που το περιβάλλουν
δεν υπάρχει δέντρο σ’αυτά πια ούτε για δείγμα!


Δες’τε πως ήταν το χωριό Μαυρίκι
δεν έμεινε τίποτα απ’όλη την περιοχή!


Η μονή Ταξιαρχών σώθηκε
αλλά η πυκνή βλάστηση γύρω της χάθηκε

 

 
ο ποταμός σελινούς εκεί κατέβηκαν οι άνθρωποι για να σωθούν


οι ελιές θα αποζημιωθούν! οι σταφίδες το ίδιο…
τα σπίτια θα ξαναγίνουν και θα πληθύνουν
πια
αυτά τα απαίσια δέντρα μας ενοχλούσαν!
αλλά ο θεός είναι μεγάλος και είδε την αδικία
φώτισε κάποιους άγιους ανθρώπους
για να τα απομακρύνουν ανέξοδα και κυρίως νόμιμα!

και η ζωή συνεχίζετε… ε;

 

 

Advertisements