σου χάρισα την καρδιά μου…

μην την αφήσεις ποτέ …να σου φύγει!