Το 1989 γεννήθηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού  (Convention on the Rights of the Child).

Η Σύμβαση επικυρώθηκε πριν από 18 χρόνια και η γενιά που κλείνει φέτος τα 18 της χρόνια είναι η πρώτη γενιά που από τη γέννησή της μέχρι και την ενηλικίωσή της βρισκόταν κάτω από την προστασία της Σύμβασης.

Η Σύμβαση είναι μια διεθνής συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λέει πως όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές ελευθερίες και δικαιώματα.

Μια τέτοια συνθήκη αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ ανθρώπων ή κρατών όπου όλοι συμφωνούν να υπακούουν στον ίδιο νόμο. Η Σύμβαση καθορίζει το εύρος των δικαιωμάτων τα οποία οφείλουν να απολαμβάνουν τα παιδιά οπουδήποτε. Θέτει τις βασικές προϋποθέσεις για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους και είναι ο πρώτος παγκόσμιος, νομικά δεσμευτικός, κώδικας δικαιωμάτων των παιδιών στην ιστορία.

  

άρθρο 1: «…θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών,…»
Πρών παιδί-στρατιώτης στη Δημοκρατία του Κονγκό.
© UNICEF HQ05-1244/Lemoyne

 

άρθρο 2: «…χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας …ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης…»
Μια φτωχή οικογένεια στο Μπαγκλαντές.
© UNICEF HQ97-0296/Noorani

άρθρο 3: «Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά… πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.»
Παιδί στη Ρωσία, ζει με την οροθετική μητέρα του (AIDS).
© UNICEF HQ04-0711/Pirozzi

άρθρα 7 & 8: «Το παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννησή του… και έχει το δικαίωμα … σε όνομα …εθνικότητα … τη διατήρηση της ταυτότητάς του…»
Ένα νεογέννητο καταγράφεται, Κίνα.
© UNICEF HQ93-0407/LeMoyne

άρθρο 23: “Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι τα πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρα παιδιά πρέπει να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους …και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή…»
Αγόρια που παίζουν ποδόσφαιρο στη Σιέρα Λεόνε.
© UNICEF HQ01-0216/LeMoyne

Το προαιρετικό πρωτόκολλο για την πώληση παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση προστατεύει την ιδιωτική ζωή και την ταυτότητα των παιδιών θυμάτων.
Κορίτσι, θύμα απαγωγής από τις αντάρτικες δυνάμεις, Ουγκάντα.
© UNICEF/HQ04-1159/LeMoyne

 

 πηγή για το post η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNISEF

εδώ όλη η σύμβαση:  Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Είστε εκπαιδευτικός, γονιός, επιμορφωτής και θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματα των παιδιών;

 

Δείτε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό
και ζητήστε αυτό που χρειάζεστε

 

Μάθετε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και προωθούν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού:

 

Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν
τα Δικαιώματά τους

 

Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών

 

μακάρι τα επόμενα χρόνια που θα έρθουν να μπορέσουν όλα τα κράτη
να συμβάλλουν για τα παιδιά!!!

Advertisements