Πρέπει να ονειροπολούμε

 όταν αυτό που αγαπάμε και θέλουμε

 βρίσκετε μακριά μας!